Binh chủ kỳ hồn

更新至12集

Anime_Trung_Quốc中国大陆2022

Giới thiệu cốt truyện

讲述了蚩尤身为实力强大的兵主,肉身虽死但其神魂不散,传说千万年轮回后,人族中将有一人继承蚩尤兵主之魂一统山海界,打破黄帝设下的桎梏重返炎黄大陆。随着临海城一位名叫黎石的少年长大,兵主之魂显现,巫族和妖族暗流涌动,为称霸山海界正酝酿一场巨大的人间浩劫的故事。

Quay lại Trang chủLên trên

Copyright © 2012-2022